Vijf vragen en antwoorden over het coronavirus en de waarborgen in de levensverzekeringen van AG Insurance.

 

Het coronavirus valt niet meer te stoppen. Ongetwijfeld zitten jullie met heel wat vragen over hoe het nu precies zit met de waarborgen in jullie verzekeringen. Kantoor Goetry verzamelde er enkele over de waarborgen arbeidsongeschiktheid gekoppeld aan het 'gewaarborgd inkomen' en de aanvullende verzekering tegen het 'risico van arbeidsongeschiktheid' (AVRI) voor zelfstandigen of bedrijfsleiders. Daarnaast bekijken we ook even de waarborgen in onze overlijdensverzekeringen.

 

Arbeidsongeschiktheid

1. Wat gebeurt er als een verzekerde ziek wordt als gevolg van een coronavirusinfectie?

Dit type product of waarborg dekt de arbeidsongeschiktheid bij een vermindering van de fysieke integriteit van de verzekerde als gevolg van een ziekte (of ongeval) waardoor de verzekerde zijn beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk niet kan uitoefenen.

Als een verzekerde ziek wordt als gevolg van een coronavirusinfectie, is de fysieke integriteit van de verzekerde aangetast door ziekte. In dat geval is er een tussenkomst van AG Insurance volgens de contractuele voorwaarden (rekening houdend met de eigen risicotermijn, het arbeidsongeschiktheidspercentage, de verzekerde vergoedingen, ...).

 

2. Wat gebeurt er als een verzekerde, die niet ziek is als gevolg van een coronavirusinfectie, zijn beroepsactiviteit niet volledig kan uitoefenen, omdat hij preventief in quarantaine is geplaatst (bijvoorbeeld na een bewezen contact met een besmette persoon)?

 In dit geval van 'preventief isolement' is de fysieke integriteit van de verzekerde niet aangetast als gevolg van de ziekte waardoor hij ongeschikt zou zijn om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen. Daarom treedt de waarborg in dit geval niet in werking en is er dus geen tussenkomst door AG Insurance.

 

3. Wat als een verzekerde zich op dit moment in het buitenland bevindt of een reis naar het buitenland heeft gepland?

Voor een verzekerde die zijn gebruikelijke verblijfplaats in België heeft, blijft de waarborg van toepassing, ongeacht de drie onderstaande situaties:

  • ​verzekerde komt terug van een door het coronavirus getroffen gebied;
  • verzekerde bevindt zich momenteel in een door het coronavirus getroffen gebied;
  • verzekerde reist binnenkort naar een getroffen gebied om privé- of professionele redenen voor een kort of middellang verblijf.

De waarborg is wereldwijd geldig en is dus van toepassing in geval van besmetting tijdens of na dit verblijf in het buitenland, inclusief in een land of gebied waar de aanwezigheid van het coronavirus is bevestigd.

Tot slot is een verzekerde niet verplicht om AG Insurance vooraf op de hoogte te brengen van zijn kort of middellang verblijf in het buitenland.

 

Overlijdensverzekeringen

4. Hoe zit het met de waarborg overlijden bij een overlijden als gevolg van het coronavirus?

 De overlijdensverzekeringen van AG Insurance voorzien niet in een uitsluiting in geval van overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf ziek was en overleed of niet ziek was, in quarantaine werd geplaatst en dan overleed.

Elk overlijden als gevolg van het coronavirus is dus gedekt, ook als de verzekerde zich bevindt in een risicogebied of ernaartoe reist.

 

5. En hoe zit het met de waarborg bescherming bij invaliditeit, een aanvullende verzekering bij de Schuldsaldoverzekering en Tijdelijke Overlijdensverzekeringen met Vast Kapitaal?

De aanvullende verzekering bescherming bij invaliditeit voorziet in de betaling van een rente in geval van volledige (tijdelijke of blijvende) invaliditeit (d.w.z. met een invaliditeitspercentage van 66% of meer) van de verzekerde als gevolg van een ongeval of een ziekte, zodra de eigenrisicotermijn is verstreken. De rente wordt gedurende maximaal 36 maanden, al dan niet opeenvolgend, uitbetaald.

Ook hier voorziet AG Insurance niet in uitsluitingen in geval van invaliditeit als gevolg van het coronavirus. Let wel, de invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ziekte is enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte is begonnen vóór zijn 60ste verjaardag.

De aanvullende dekking geldt ook wanneer de verzekerde zich bevindt in een risicogebied of ernaartoe reist.

Is de verzekerde niet invalide, maar wordt hij in quarantaine geplaatst, dan voorziet de aanvullende dekking niet in een uitbetaling van een rente.

 

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, maakt Kantoor Goetry voor u het verschil! Neem contact met ons op en ontdek zelf onze kernwaarden : persoonlijke service, nabijheid, kennis, continuïteit, warm en een hart voor klanten.

 

Stijn Goetry

Managing Partner