Drie vragen over de verliesbeperker binnen AG Fund+ in Coronatijden.

Het coronavirus grijpt wild om zich heen. Dat heeft ook zware gevolgen voor de financiële markten. In heel veel AG Fund + contracten is de verliesbeperker daardoor in werking getreden. 

Bijna alle tak 23-verzekeringscontracten zijn in Kantoor Goetry³ uitgerust met een mechanisme om verliezen te beperken (= de verliesbeperker). Bij een zware terugval op de financiële markten wordt de reserve (= de huidige waarde van de polis) getransfereerd naar een defensiever fonds, veelal AG Life Cash Euro (= 100% cash fonds).

 

Waarom werd de verliesbeperker in werking gesteld bij AG Fund+?

Vanaf het moment dat de eenheidswaarde van het basisfonds (= het risicodragend fonds) minstens met 5%, 10%, 15%, 20% of 30% (afhankelijk van het percentage van de beperking in het contract) daalt tegenover de referentiewaarde (= de eenheidswaarde op het moment dat het mechanisme geactiveerd werd), worden alle eenheden van het basisfonds (waarop het mechanisme van toepassing is) getransfereerd naar een defensiever doelfonds. Dat is wat er recent gebeurde voor heel wat AG Fund + contracten.

 

Wat gebeurt er nadien met deze contracten?

Na uitoefening van het mechanisme zijn er twee mogelijkheden:

A. Het gaat om een contract met automatische herinvestering

In dat geval worden de getransfereerde eenheden automatisch geherinvesteerd, gespreid over 6 maanden (of 12 maanden, of 18 maanden of 24 maanden afhankelijk van het contract). Die periode start de eerste werkdag van de volgende maand. Elke maand is er dan een progressieve herinvestering van 1/6de (of 1/12de of 1/18de of 1/24ste) van het defensieve fonds naar het basisfonds. Door geleidelijk aan te herbeleggen in het basisfonds, voorkomt de belegger dat hij in één keer alles investeert. De belegger kan deze herinvestering automatisch volgens planning laten verlopen. In overleg met ons kantoor kan de belegger ook beslissen om dit proces te versnellen of uit te stellen door de volledige reserve of een gedeelte ervan naar het basisfonds of naar een ander fonds naar keuze te transfereren.    

 

B. Het gaat om een contract zonder automatische herinvesteringµ

In dat geval beslist de belegger zelf op welk moment hij de volledige reserve of een deel ervan herinvesteert in het basisfonds of in een ander fonds van zijn keuze.

 

Hoe worden jullie geïnformeerd over deze wijzigingen?

De betrokken verzekeringsnemers krijgen een uittreksel waarin de inwerkingstelling van de verliesbeperker in hun contract meegedeeld wordt. Als het gaat om een contract met een automatische herbelegging, informeren we de belegger daarna over de automatische herbeleggingen in het basisfonds, die telkens plaatsvinden op de eerste werkdag van de maand, en over de nieuwe referentiewaarde van hun contract op het moment van de laatste automatische herbelegging.

 

Kantoor Goetry blijft u steunen en verder informeren!

Stijn Goetry

Managing Partner